İnsanoğlu varoluşundan bu yana kendini ifade etmek için ‘’ Sanat’’ yapmıştır. Eski çağlarda mağara duvarlarına yaptığı çizimlerle başlayan bu süreç, günümüze kadar gelişerek gelmiştir.

Herhangi bir sanat biçiminin önemi, insanın kendini ifade etme , bağlantı kurma gibi çok önemli bir temel ihtiyacını karşılamak için bir yol sağlamasıdır. Heykel yapmak, dans etmek, hikaye yazmak, resim yapmak, kıyafet, mobilya y ada bir ev , şehir tasarlamak, şarkı söylemek, bir senfoni ioluşturmak, oyunculuk yapmak vs.

Bir sanat formu olarak resim yapmak, tüm görsel sanat ve tasarımının dayandığı temel bir bilimdir. Görsel tasarımın tüm yönlerini test etmek, ifade etmek, ve genişletmek için yaratıcılığımızı kullandığımız bir oyun alanı gibidir resim sanatı. Çizim, renk teorisi, kompozisyon ve teknolojiyi içinde harmanlar.

Bir ressam, başkaları için ifade edilemez olanı ifade etmek için, ritim, simetri, ofset, denge ve dengesizlik gibi şekiller, çizgiler, doku, siluet ve kompozisyon  modlarının kullanımında ustalaşmıştır. İzleyicinin derin ruhunda alegori, yanılsama, metaforlar oluşturmak, ve bizi gördüğümüz şeyden memnun etmek ya da bizi bir şekilde akıl denizinde karıştırmak için görsel tasarımın en temel araçlarını kullanır. Bu nedenle resim sanatı, görsel sanatların en yüksek ve saf şeklidir.

Büyükçekmece Güzel Sanatlara Hazırlık ve  Her yaşa Resim Kursu